Muziek voor baby's en peuters

Een muziekles met baby's en peuters is een vorm van muziekeducatie gericht op jonge kinderen, in groepen van maximaal 10 kinderen plus een ouder of verzorger per kind  in de leeftijd van 0 tot 2 jaar en 2 tot 4 jaar. Per thema is er een serie van 6 lessen. Deze lessen zijn ontworpen om muzikale en motorische ontwikkeling te stimuleren, en om de band tussen ouder en kind te versterken. Hier is een beschrijving van hoe zo'n les eruit kan zien:

Voorbereiding en Opstelling

 • Ruimte: De les vindt plaats in een ruimte met voldoende vloeroppervlak, vaak in een kring opgesteld met matten of kussens om op te zitten.
 • Materialen: Verschillende muziekinstrumenten en hulpmiddelen zoals trommels, belletjes, schudeieren, xylofoons, doekjes, ballen en knuffels liggen klaar om te gebruiken.

Welkom en Begroeting

 • Inloop: Ouders en kinderen komen binnen en vinden een plekje in de kring.
 • Begroetingslied: De les begint met een vast begroetingslied waarbij alle kinderen en ouders betrokken worden. Dit creëert een vertrouwde en veilige sfeer.

Muzikale Activiteiten

 1. Zingen en Bewegen:

  • Nathalie zingt verschillende liedjes, vaak begeleid door eenvoudige bewegingen die de ouders met hun kinderen kunnen uitvoeren.
  • Liedjes zijn meestal thematisch zijn (bijv. over dieren, seizoenen, feestdagen).
 2. Instrumenten:

  • Kinderen krijgen eenvoudige instrumenten om mee te spelen. Nathalie begeleidt met zang of een instrument, zoals een gitaar of ukelele.
  • Er is veel aandacht voor ritme en het ontdekken van klanken.
 3. Luisterspelletjes:

  • Activiteiten waarbij kinderen naar bepaalde geluiden luisteren en daarop reageren, zoals het stil worden wanneer de muziek stopt of het nadoen van dierengeluiden.
 4. Dans en Beweging:

  • Liedjes waarbij zowel ouders als kinderen opstaan en dansen of bepaalde bewegingen maken.
  • Dit bevordert de motorische ontwikkeling en het gevoel voor ritme.
 5. Rustmomenten:

  • Tussendoor zijn er momenten van rust, zoals wiegeliedjes of rustige muziek waarbij kinderen ontspannen op schoot van de ouder zitten.

Gebruik van Materialen

 • Doekjes en Ballen:
  • Activiteiten met doekjes (bijv. zwaaien of verstoppen) en ballen (bijv. rollen of gooien) die de motoriek en coördinatie stimuleren.
 • Knuffels en Poppen:
  • Liedjes en spelletjes waarbij knuffels of poppen een rol spelen, om inlevingsvermogen en sociale interactie te bevorderen.

Afsluiting

 • Afsluitingslied: De les eindigt met een vast afscheidslied, vergelijkbaar met het begroetingslied, om een gevoel van structuur en herkenning te geven.
 • Aflsuiting: Nathalie neemt persoonlijk afscheid van elk kind, wat helpt bij het opbouwen van een vertrouwensband.

Algemene Kenmerken

 • Interactief: Ouders zijn actief betrokken bij alle activiteiten, wat de ouder-kindband versterkt.
 • Variatie: De les bevat een mix van actieve en rustige momenten en wisselt tussen verschillende soorten activiteiten om de aandacht van jonge kinderen vast te houden.
 • Speels: De nadruk ligt op plezier en speelse interactie, niet op prestatie of perfectie.

Muzieklessen met baby's en peuters bieden een waardevolle gelegenheid voor jonge kinderen om op een speelse manier in aanraking te komen met muziek en beweging en om samen met hun ouders te genieten van muzikale interactie.